Våre møter

Klubben har møtedag hver 3. tirsdag i måneden.

Møtested er lokaler på Dronning Mauds Minne, Strindheim for de fleste møter. Møtested oppgis i halvårlig møteprogram.

I forbindelse med yrkesforedag ​​v/klubbens medlemmer holder møtet gjerne på vedkommendes arbeidsplass dersom det er praktisk mulig.

Innhold på møtene er soroptimistappel, inspirerende og engasjerende foredrag, evt. 5 minutter om aktuelle tema, informasjon om soroptimistsaker, sosialt samvær og prat over en kopp kaffe og enkel servering.