Våre møter

Møtedager, møtested og innhold

Klubben har møtedag hver 3. tirsdag i måneden.

Møtested fremgår av programmet.

I forbindelse med yrkesforedag v/klubbens medlemmer, holdes møtet gjerne på vedkommendes arbeidsplass dersom det er praktisk mulig.

Fast innhold på møtene er soroptimistapellen, inspirerende og engasjerende foredrag, 5 minutt om aktuelle tema, informasjon om soroptimistsaker, sosialt samvær og prat over en kopp kaffe og enkel servering.

Hyggelig sommeravslutning på "Lilleskansen"