Møteprogram høst 2017

Her er høstens program:

22. august
Sommerminnemøte

19. september
Bioveier i byen: Hva kan du gjøre for urbant biologisk mangfold, og hvorfor er det viktig?
v/biologene Erik Brenna og Marina Bakhtina
5-minutt v/Marit Rygvold

3. oktober
TV-marsj, kl. 1700 til inntekt for UNICEF. 

17. oktober
Livet på en nyfødt intensivavdeling
v/overlege Ragnhild Støen, St. Olavs hospital
5-minutt v/Siri Lindmo

7. november
Peiskveld. 

21. november
Bokkveld hos Norli Bokhandel på Nordre
Avsluttes på Ristorante restaurant

12. desember
Julemøte v/festkomiteen