Møteprogram vår 2019

15. januar
Yrkesforedrag ved Åse Lie og Janne Kolberg

19. februar
«Kunnskapsutvikling og læring i planlegging av fremtidens byer» v/ Forsker Lina Ingeborgrud, NTNU
«5 minutt» v/ Jorunn Mediås
Oppmøte for evt. reflektanter : kl 18.30. Møte med Anne-.Marie Jenssen og Jorun Engesvold

19. mars
«Bærekraft og mat»
v/ siv.ing. Christer Heimtoft, Flowfood
Årsmøte

 2. april
Fellesmøte med Trondheim Syd.
«Prosjekt Ramallah» v/ Mari Elin Øksendal, Bente Gjettum og Marit Rygvold
Gjennomgang av aktuelle saker til Landsmøte- og representantskapsmøtet

 21. mai
«Jugendstil i Trondheim»
Byvandring v/ Morten Spjøtvold, Kunstindustrimuseet
Oppmøte: Kunstindustrimuseet kl 18.00

11. juni
Sommermøte v/ festkomiteen