Tillitskvinner

Tillitskvinner i perioden 01.1-2024- 31.12.2024

Styret

President :  Bjørg Troøyen

Visepresident: Vibeke Widerøe

Sekretær: Jorun Engesvold

Kasserer: Inger Bakken

Styremedlem: Inger Fredriksen

Suppleanter: Mona Undeland og Anne-Marie Jenssen

Programansvarlig: Mari Elin Øksendal (PA) og Inger Fredriksen (TFO)

 

Representant til L&R møtet 2024 I Tromsø

Marit Rygvold og Randi Utne Holt

Suppleanter: Bente Gjettum,  Bente Leivestad, Mari Elin Øksendal 

 

Ekstensjon

Jorunn Engesvold, Grete Flock Holme

 

 Gjeste -og arrangementskomite

Anne Halvorsen, Åse Lie

 

 Nettansvarlig

Anne-Marie Jenssen

 

Valgkomite

Mari Elin Øksendal

Åse Lie

Bente Leivestad