Tillitskvinner

Tillitskvinner i perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

President:            Mari Elin Øksendal

Visepresident:      Mona Krogh Undeland

Sekretær:            Jorunn Oddfrid Mediås

Kasserer:             Marit Rygvold

Styremedlem:       Ingrid Aukrust

Suppleanter:         Bjørg Margrethe Troøyen (PA), Grete Flock Holme (APA)