Tillitskvinner

Tillitskvinner i perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

President:            Anne-Marie Jenssen

Visepresident:      Anne Margit Bergene

Sekretær:            Jorunn Oddfrid Mediaas

Kasserer:             Marit Rygvold

Styremedlem:       Mona Krogh Undeland

Suppleanter:         Bjørg Margrethe Troøyen (PA), Grete Flock Holme (APA)