Tillitskvinner

Tillitskvinner i perioden 01.10.2020 - 30.09.2021

President: Åse Lie

Visepresident: Bente Gjettum

Sekretær: Mona Krogh Undeland

Kasserer: Inger Bakken

Styremedlem: Christianne Nordbøe

Suppleanter: Mari Elin Øksendal(PA), Grete Flock Holme (APA)