Bli medlem

Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så ønsker du mer informasjon om organisasjonen og klubben vår, ta gjerne kontakt enten med

Mari Elin Øksendal, mari_elin_@hotmail.com

Anne-Marie Jenssen, anjenss@online.no eller

Jorun Engesvold, jengesvo@frisurf.no