Bli medlem

Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så ønsker du mer informasjon om organisasjonen og klubben vår ta gjerne kontakt enten med

 Grete Flock Holme, grete.flock.holme@gmail.com - eller 

Jorun Engesvold, jengesvo@frisurf.no