Bli medlem

Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så ønsker du mer informasjon om organisasjonen og klubben vår ta gjerne kontakt enten med

Åse Lie, aase.lie@hotmail.com - eller

Anne-Marie Jenssen, anjenss@online.no - eller

Jorun Engesvold, jengesvo@frisurf.no