Bli medlem

Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så ønsker du mer informasjon om organisasjonen og klubben vår, ta gjerne kontakt enten med

Anne-Marie Jenssen (president), anjenss@online.no eller

Anne M. Bergene (visepresident), annembergene@gmail.com