Møteprogram vår 2016

Her er noen av aktivitetene denne våren

19. januar
Yrkesforedrag v/ Anne Bergene
"5 minutten" v/Jorunn Engesvold
Sted: Steinerskolen, Mellomila 1c

16. februar
En plastteknolog har mye å lære av naturen v/ siv.ing. Thor Meland
"5 minutten" v/Anne-Marie Jenssen
Sted: Øya Helsehus

15. mars 
Flukt og migrasjon er vår tids store folkevandring - hvem, hvor og hvorfor v/prof. Ragnhild Lund
Årsmøte  
Loddsalg! Ta med gevinst.   
Sted: Øya Helsehus

19. april
Fellesmøte med Trondheim Syd. Byutvikling v/byplansjef Ann-Magrit Harkjerr
Representantskapssaker
Sted: Øya Helsehus

24. mai
Klima og fornybar energi v/prof. emeritus Tore Undeland
"5 minutten" Klubbens historie gjennom 70 år v/Mona Undeland
Sted: Øya Helsehus

14. juni
Sommermøte
Program kommer senere

Du kan laste ned hele møteprogrammet for 1. halvår 2016 her.