Møteprogram vår 2015

Her er noen av aktivitetene denne våren

20. januar

Om enslige mindreårige flyktninger i Norge, Hvilke utfordringer og ressurser har de?
v/ Astrid Ellard, Trondheim kommune

Sted: Øya helsehus

17. februar

Barn/ungdom og rus i Trondheim
v/ Arnt Idar Eide, Norsk Narkotikapolitiforening

Sted: Øya Helsehus

17. mars

Smittevern. Tuberkulose/Ebola
v/Grethe Flock Holme, hygienesykepleier

Årsmøte

Sted: Øya Helsehus

Du kan laste ned hele møteprogrammet for 1. halvår 2015 her.