Møteprogram høst 2019

20.august

Informasjon om Care Norge og TV-aksjonen høst 2019 v/ Anne Mette Nilsen, Care Norge, Trondheim

17.september «Verdier fra biorester»

v/ Eva Falch, prodekan for utdanning og innovasjon, NTNU, NV-fakultetet

15.oktober

«Med Dråple til Credo. Bærekraftig matproduksjon»

v/ Jon Fredrik Skauge, Fannremsgården

Loddsalg. Husk gevinst!

 19.november

Nordli Bokhandel.

Merk: Kl 18.30

 3. desember

Julemøte med Trondheim Syd-klubben.

Tid og sted kommer senere