Møteprogram vår 2017

Her er vårens program:

17. januar
"NepaliMed"

Etablering av sykehus og medisinsk hjelp i Nepal
v/Lege Øystein Nygård, St. Olavs hospital.

21. februar
"Slik at denne Satans lem ikke lenger kan herje i Norges rike".
Kong Sverres forhold til pavekirken.
v/Fagsjef ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter Heidi Anett Øvergård Beistad

21. mars
"Kvinner i Palestina"
v/Sogneprest Lise Martinussen.
Årsmøte

22. april
50-års jubileumsfest hos Trondheim syd-klubben.

9. mai
"Fargenes betydning"
v/Kunstlærer Heidi Mostad

14. juni
Sommermøte
(program kommer senere).