Velkommen til Trondheim Soroptimistklubb

  • Trondheim Soroptimistklubb er tilknyttet organisasjonen  Soroptimist International ,  et verdensomspennende kvinnenettverk som  arbeider for å bedre kvinner og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN , og vårt motto er å være en global stemme for kvinner . Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.  

           

    På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter  og  prosjekter . Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem  og hvem som er kontaktpersoner     

     

     

 Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben på trondheim@soroptimistnorway.no så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte fagforeningsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima