Trondheim Soroptimistklubb

 

Trondheim Soroptimistklubb er tilsluttet Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som gjennom ulike prosjekter arbeider for å bedre kvinners og jenters livssituasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner', og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.  

    

Nytt prosjekt, jenter 16-17 år!

Vil du lære å  lage videofilm sammen med jevnaldrende jenter fra Ramallah?

Les mer her og søk om å få delta!

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben på trondheim@soroptimistnorway.no så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima