Hva gjør vi?

Klubben engasjerer seg i ulike prosjekter som noen ganger går over flere år, mens andre prosjekter kun gjennomføres en gang.

Oversikt over aktuelle prosjekt:

  • Fra sept.-23 bidrar klubben i prosjekt for godt voksne ukrainiske damer, flyktninger i Trondheim sammen med Trondheim Syd klubben
  • Fra jan.-2023 har medlemmer av vår klubb redaksjonsansvar i 2 år for Soroptima; Norgesunionens tidsskrift 
  • Soroptimist International; Norgesunionens Utdanningsfond - årlig bidrag 
  • Kirkens Bymisjon- bidrag
  • Psykisk helse hos unge etter corona ? Prosjekt vurderes av styret

Noen tidligere prosjekt klubben har engasjert seg i:

Soroptimist International Norge landsmøte og representantskapsmøte april 2020 var planlagt i Trondheim. I samarbeid med  Soroptimist Sydklubben hadde vår klubb gjort alt praktisk forarbeid for arrangementet- avlyst pga. pandemisituasjonen fra mars-20.

TV-aksjonen 2019 gikk til CARE. Slagordet for aksjonen var "Nå er det hennes tur". Dette involverer at vanskeligstilte jenter i utvalgte land får hjelp til å tjene egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt. Vår klubb påtok oss medansvar for organisering av innsamlingen i et område i Trondheim på aksjonsdagen.

Videoverksted for jenter 16. - 17. år i 2019:  I uken 5. til 10. april 2019 klubben tre jenter fra Ramallah i Palestina med ledsager til Trondheim. Sammen med to lokale jenter deltok de i et videoprosjekt der de skulle lære å lage og redigere en videofilm. Filmen skulle håndtere om kulturforskjeller. Midtnorsk filmsenter sto for opplæringen, og filmen "Lytt" ble en sterk påminnelse om hvor ulik hverdag ungdommene fra Trondheim og Ramallah har. Se filmen henne .

Salg på julemarkedet i Trondheim for Kirkens bymisjon. Årlig har klubbmedlemmer bidratt med vakter i Kirkens bymisjon sin bod under byens julemarked. Glassengler laget av knust glass symboliserer at et knust og ødelegger sin kan bli helt og vakkert igjen. Klubbmedlemmer har også hjulpet til med innpakking av julegaver.

Barneklubb i Targoviste i Romania
Via samarbeidet med Soroptimistklubben i Targoviste, Romania bistår klubben vår med midler som Targovisteklubben bruker i sitt arbeid for fattige barn. Bl.a. bygger de Childrens Club for at barna skal ha et dagtilbud.

Mentorprosjektet  Norske soroptimisters mentorprogram - et bidrag til karriereutvikling for kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk. Trondheim Soroptimistklubb og Trondheim Syd Soroptimistklubb har to ganger samarbeidet om Norgesunionens mentorprosjekt (siste prosjekt avsluttet januar 2018). Noen av kravene for å få delta er at man må være i alderen 20-45 år, ha høyere utdanning og ha bestått Norsk 3. Mentorene (veilederne) er soroptimister, og det holder jevnlig mellom mentor og adept (den som veiledes) i tillegg til at vi har noen fellesmøter for hele gruppen.

Bryggerekka bruktmarked Trondheim kommune gir privat og organisasjoner anledning til å leie markedsplass (bord) for å selge brukt utstyr av mange slag på søndager i perioden mai-september. Klubben vår deltok søndager i 2017 og 2018. Inntekt til Norgesunionens Utdanningsfond.

Kunstutstilling til inntekt for Nepal
Klubben har to ganger arrangert kunstutstilling til inntekt for barn i Nepal. Soroptimist Internasjonal i Katmandu sørget for at midlene ble brukt til innkjøp av varme skolegensere og bidrag til oppbygging av skoler etter jordskjelvet i 2016. Klubben har fortsatt å sende midler til Nepal via Soroptimistklubben i Katmandu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn fra Nepal
Glassengler som selges på julemarkedet i samarbeid med Kirkens bymisjon