Hva gjør vi?

Klubben engasjerer seg i ulike prosjekter som noen ganger går over flere år, mens andre prosjekter kun gjennomføres en gang.

 

Nedenfor er en kort oversikt over tidligere og planlagte prosjekter som klubben engasjerer seg i

Mentorprosjektet 
Norske soroptimisters mentorprogram - et bidrag til karriereutvikling for kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk.
Trondheim Soroptimistklubb og Trondheim Syd Soroptimistklubb har to ganger samarbeidet om Norgesunionens mentorprosjekt (siste prosjekt avsluttet januar 2018). Noen av kravene for å få delta er at man må være i alderen 20-45 år, ha høyere utdanning og ha bestått Norsk 3.
Mentorene (veilederne) er soroptimister, og det holdes jevnlige møter mellom mentor og adept (den som veiledes) i tillegg til at vi har noen fellesmøter for hele gruppen.

Bryggerekka bruktmarked
Trondheim kommune gir private og organisasjoner anledning til å leie markedsplass (bord) for å selge brukt utstyr av mange slag på søndager i perioden mai-september. i 2017 deltok klubben vår tre søndager, og vi planlegger å gjenta deltakelse i 2018.

Kunstutstilling til inntekt for Nepal
Klubben har to ganger arrangert kunstutstilling til inntekt for barn i Nepal. Soroptimist Internasjonal i Katmandu sørget for at midlene ble brukt til innkjøp av varme skolegensere og bidrag til oppbygging av skoler etter jordskjelvet i 2016.     

Salg på julemarkedet i Trondheim for Kirkens bymisjon. Årlig stiller klubbmedlemmer på vakter i Kirkens bymisjon sin bod under byens julemarked. Glassengler laget av knust glass symboliserer at et knust og ødelagt sinn kan bli helt og vakkert igjen. Klubben skal også hjelpe til med innpakking av julegaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn fra Nepal
Glassengler som selges på julemarkedet i samarbeid med Kirkens bymisjon