Noen av våre prosjekter og aktiviteter

  • Soroptimist International Norge landsmøte og representantskapsmøte holdes i Trondheim 24.-26. April 2020. Sammen med Trondheim Soroptimist Syd er vår klubb vertskap for arrangementet. Avlyst pga pandemisituasjonen fra mars-20.
  • April 2019 sto klubben for vellykket ungdomsutveksling mellom Rammalah, Palestina og Trondheim. Prosjektet var opplæring i og videoproduksjon av deres hverdag, og ble gjenoppført ved hjelp av tildelt Kulturstipend fra Trondheim kommune.
  • Menneskehandel, var temaet da fortellerteateret "Valgt det" kom til Trondheim i desember 2017.

 Av andre aktiviteter kan nevnes:

* Klubbmøter med interessante foredrag (eget program).
* Deltakelse årlig på Norgesunionens representantskapsmøte (L & R-møte). 
* Klubbens TV-marsj m / innsamling til TV-aksjonen.
* Bistand til Kirkens bymisjon under Julemarkedet i Trondheim
* Deltakelse på bryggerekka Bruktmarked noen søndager i sommerhalvåret

 

 Aktivitetene gir inntekter til gode formål og fine opplevelser for våre medlemmer.

                                 

           

Anne og Megan reklamerer både for Soroptimismen og varene
Megan trives med salg i solskinnet