Noen av våre prosjekter og aktiviteter

 Pr 2023-24. Fra høsten-23 deltar klubben sammen med Trondheim Syd klubben for å videreføre prosjekt " Grenseløst vennskap" knyttet til voksne ukrainske kvinnelige flyktninger over 55 år i Trondheim. Målsettingen: -  skape en arena for sosialt samvær og vennskap,- legge til rette for positiv aktivitet ,-  tilrettelegge for tilegnelse av kunnskap om Trondheim og det norske samfunnet, - skape muligheter for språkstimulering og tilegnelse av norsk, - bidra til bedret psykisk helse gjennom samvær og kontakt.

Trondheim Soroptimistklubb har fra jan.-23 redaksjonsansvaret over 2 år for "Soroptima", Norgesunionens tidsskrift. Redaksjonen består av fem medlemmer fra klubben.   

 Tidligere år:

  • Soroptimist International Norges landsmøte og representantskapsmøte var planlagt holdt i Trondheim 24.-26. april 2020; Praktisk arrangement planlagt ved begge klubbene i Trondheim, men avlyst pga. pandemisituasjonen fra 12 mars-20.
  • April 2019 sto klubben for vellykket ungdomsutveksling mellom Rammal, Palestina og Trondheim. Prosjektet var opplæring i og videoproduksjon av deres hverdag, og ble gjenoppført ved hjelp av tildelt Kulturstipend fra Trondheim kommune.
  • Menneskehandel, var temaet da fortellerteateret "Valgt det" kom til Trondheim i desember 2017.

 Av andre aktiviteter kan nevnes:

* Klubbmøter med interessante foredrag (eget program).
* Deltakelse årlig på Norgesunionens representantskapsmøte (L & R-møte). 
* Klubbens TV-marsj m/innsamling til TV-aksjonen.


  Aktivitetene gir inntekter til gode formål og fine opplevelser for våre medlemmer.

                                 

           

Anne og Megan reklamerer både for Soroptimismen og varene
Megan trives med salg i solskinnet
Tv marsj til Skansen- med pause
Referater fra våre klubbmøter
Bjørg og Bente pakker julegaver for Kirkens bymisjon