Noen av våre prosjekter og aktiviteter

Menneskehandel, var temaet da fortellerteateret "Valgt det" kom til Trondheim i desember 2017.

Av andre aktiviteter kan nevnes:

* Klubbmøter med interessante foredrag (se eget program).
* Deltakelse på Bryggerekka bruktmarked i Trondheim sentrum.
* Deltakelse på Norgesunionens Lands- og Representantskapsmøte (L&R-møte). 
* Klubbens TV-marsj m/innsamling til TV-aksjonen.
* Bistand til Kirkens bymisjon under Julemarkedet i Trondheim
Aktivitetene gir inntekter til gode formål og fine opplevelser for våre medlemmer.

                                 

           

Anne og Megan reklamerer både for Soroptimismen og varene
Megan trives med salg i solskinnet