Om klubben

Trondheim Soroptimistklubb - en moden klubb på godt og vel 75 år!

Klubben ble stiftet 11.mai 1946 og har i dag 24 medlemmer.

Klubbmøter og deltakelse i ulike prosjekt og arrangement gir medlemmene en unik mulighet til å bidra til kvinner og barn i utviklingsland kan få et bedre liv ved å få støtte til f.eks. utdanning, renere vann og mat.

Interessante foredrag på møtene fører til egenutvikling, og ikke minst blitt kjent med mange hyggelige og dyktige damer i et sosialt fellesskap.

  Norgesunionens Soroptimistappell

La oss være oppriktige i vennskap og vise evner til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.