Om klubben

Trondheim Soroptimistklubb - en moden klubb på godt og vel 70 år!

Klubben ble stiftet 11.mai 1946 og har i dag 29 medlemmer.

Klubbmøter og deltakelse i ulike prosjekter og arrangementer, gir medlemmene en unik mulighet til å bidra til at kvinner og barn i utviklingsland kan få et bedre liv ved å få støtte til f.eks. utdanning, renere vann og mat.

Interessante foredrag på møtene fører til egenutvikling, og ikke minst blir man kjent med mange hyggelige og dyktige damer i et sosialt fellesskap.