Møteprogram vår 2018

16. januar
Smittevernarbeid i forbindelse med ebolaepidemien i Afrika
v/Jenny Aasland, St. Olavs hospital
Sted: Øya Helsehus

27. februar
Galleri Kanalen
v/Janne Kolberg
Sted: Galleri Kanalen

20. mars
Livet på en nyfødt-intensivavdeling
v/Overlege Ragnhild Støen, St. Olavs hospital
Årsmøte
Loddsalg. Husk gevinst!
Sted: Øya Helsehus

17. april
Studentersamfundet gjennom 100 år
Omvisning i huset v/husøkonom Tormod Gjestland m.fl.
Fellesmøte med Trondheim Syd soroptimistklubb.
Sted: Studentersamfundet

15. mai
Yrkesforedrag v/Megan Smalø
Sted: Øya Helsehus

12. juni
Sommermøte
Program kommer senere