Tillitskvinner

Tillitskvinner i perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

President:            Anne-Marie Jenssen

Visepresident:      Anne Bergene

Sekretær:            Bente Gjettum

Kasserer:             Marit Rygvold

Styremedlem:       Randi Utne Holt

Suppleant:            Bjørg Troøyen