Hva gjør vi?

Norske soroptimisters mentorprogram - et bidrag til karriereutvikling for kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk

Mentorprosjektet
I Sør-Trøndelag samarbeider Trondheim soroptimistklubb og Trondheim syd soroptimistklubb om Norgesunionens mentorprosjekt. Totalt seks kvinner har gjennom intervju fått plass i programmet som strekker seg over ett år. Noen av kravene for å få delta er at man må være i alderen 20 - 45 år, ha høyere utdanning og ha bestått Norskprøve 3. 

Mentorene (veilederne) er soroptimister, og det holdes jevnlige møter mellom mentor og adept (den som veiledes).
Les mer om mentorprosjektet her.

Bryggerekka bruktmarked
Trondheim kommune gir private og organisasjoner anledning til å leie markedsplass for å selge brukt utstyr av mange slag på søndager i perioden mai, til september. Klubben vår vil delta tre søndager i 2017 og se om dette kan bli en årlig foreteelse for å skaffe penger til prosjektene våre.

Kunstutstilling til inntekt for Nepal
I november 2015 og oktober 2016 arrangerte klubben kunstutstillinger til inntekt for jordskjelvofre i Nepal. Soroptimist Internasjonal i Katmandu sørget for at midlene ble brukt til innkjøp av varme skolegensere og bidrag til oppbygging av skoler.     

Salg på julemarkedet i Trondheim for Kirkens bymisjon. Hvert år i desember stiller soroptimister i klubben på vakter i Kirkens bymisjon sin bod under byens julemarked. Glassengler laget av knust glass symboliserer at et knust og ødelagt sinn kan bli helt og vakkert igjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn fra Nepal