Hva gjør vi?

Norske soroptimisters mentorprogram - et bidrag til karriereutvikling for kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk

Mentorprosjektet
I Sør-Trøndelag samarbeider Trondheim soroptimistklubb og Trondheim syd soroptimistklubb om Norgesunionens mentorprosjekt. Totalt seks kvinner har gjennom intervju fått plass i programmet som strekker seg over ett år. Noen av kravene for å få delta er at man må være i alderen 20 - 45 år, ha høyere utdanning og ha bestått Norskprøve 3. 

Mentorene (veilederne) er soroptimister, og det holdes jevnlige møter mellom mentor og adept (den som veiledes) i tillegg til at vi har noen fellesmøter for hele gruppen.
Les mer om mentorprosjektet her.

Bryggerekka bruktmarked
Trondheim kommune gir private og organisasjoner anledning til å leie markedsplass for å selge brukt utstyr av mange slag på søndager i perioden mai, til september. Klubben vår vil delta tre søndager i 2017 og se om dette kan bli en årlig foreteelse for å skaffe penger til prosjektene våre.

Kunstutstilling til inntekt for Nepal
I november 2015 og oktober 2016 arrangerte klubben kunstutstillinger til inntekt for jordskjelvofre i Nepal. Soroptimist Internasjonal i Katmandu sørget for at midlene ble brukt til innkjøp av varme skolegensere og bidrag til oppbygging av skoler.     

Salg på julemarkedet i Trondheim for Kirkens bymisjon. Hvert år i desember stiller soroptimister i klubben på vakter i Kirkens bymisjon sin bod under byens julemarked. Glassengler laget av knust glass symboliserer at et knust og ødelagt sinn kan bli helt og vakkert igjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn fra Nepal