Bli medlem

Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så ta gjerne kontakt med enten:

Anne-Marie Jenssen (president), anjenss@online.no eller

Anne M. Bergene (visepresident), annembergene@gmail.com


Ønsker du å vite mer om vår organisasjon, så les her