Handlingsplaner for Trondheim Soroptimistklubb

Soroptimistklubbene i Norge plikter å følge opp Norgesunionens strategiplaner gjennom egne handlingsplaner

Klubbens handlingsplaner fra og med 2011:

Handlingsplan 2018 - 2020

Handlingsplan 2017 - 2018

Handlingsplan 2016 - 2017

Handlingsplan 2015 - 2016

Handlingsplan 2014 - 2015

Handlingsplan 2013 - 2014

Handlingsplan 2012 - 2013

Handlingsplan 2011 - 2012